Comic Health

För en jämlik hälsa och vård

En interaktiv pekbok

Comic Health är en interaktiv pekbok med ett mediebibliotek som förklarar vårdprocesser på användarens modersmål - före, under och efter vårdbesöket. Comic Health är det första IT-stödet för interkulturell kommunikation i vården.

Med Comic Health kan vården göra besparingar i ekonomi och arbetstid. Samtidigt ökar patientsäkerheten och missförstånd reduceras mellan patient, vårdpersonal och tolk.

Så fungerar det

Tack

Tack till alla som varit en bidragande orsak till att Comic Health utvecklats från idé till en fungerande lösning som används i vården (i synnerhet på diabetesmottagningar) från 2012 - 2017. Comic Health används idag inom Västra Götalandsregionen (VGR) och teamet bakom Comic Health har gått vidare i karriären. På grund av detta sker ingen mer vidareutveckling.

Om du har frågor:
info@comichealth.se

Partners